Het bedrijf

Logo en naam
De blauwe hyacint ara, die de vrijheid kiest en de zon tegemoet vliegt is het symbool van de keuze voor werken in vrijheid.

Basis
De basis van Blue Bird Publishers ligt in de vakjournalistiek van de (internationale) tuinbouwsector, waarbij diepgaande kennis aanwezig is van zowel branche als producten. Inmiddels zijn ook vele andere vakgebieden toegevoegd. Zowel op journalistiek gebied als op het commerciële traject van communicatie heeft Blue Bird Publishers, naast de eigen medewerkers, een uitgebreid netwerk van specialisten, waarvan de klant optimaal profiteert.

Kracht in journalistiek
De kracht van Blue Bird Publishers is vooral het maken van de vertaalslag van typisch vakjargon naar prettig leesbare teksten.
Overigens vertalen in letterlijke zin is voor dit internationaal werkende bedrijf geen probleem, zodat een opdrachtgever haar mondiale klanten kan informeren in de eigen vaktaal en gebied.

Onafhankelijke journalistieke producties
Het ‘leesbaar’ maken voor bepaalde doelgroepen van wetenschappelijke teksten of technische omschrijvingen is hierbij de specialiteit. De huidige professionele lezer is veeleisend en wil alleen die informatie tot zich nemen, die bedrijfsmatig belangrijk is. Maatgevend voor vakkundige en begrijpelijke informatie zijn de juiste schrijfstijl en aandacht voor inhoudelijke details.

Kracht in communicatie
De kracht van Blue Bird Publishers is pragmatisch, gericht op resultaat, waarbij natuurlijk zaken als strategie en positionering worden meegenomen. Ook voor interne communicatie, waar werken betekent aanpassen aan cultuurverschillen. Juist daar biedt Blue Bird Publishers veel (internationale) ervaring.

Adviezen en begeleiding van marketing communicatie
Tijdelijke, projectmatige ondersteuning bij communicatieve trajecten.
Activiteiten, die teveel tijd vergen van medewerkers of waarvoor de benodigde kennis niet in huis is.

PR projecten
Vakkundige voorlichting vergt meer dan kennis op productniveau en de juiste toon zorgt voor optimale resultaten. Calamiteiten of omgevingsproblemen moeten zorgvuldig worden begeleid, waarbij tijdsdruk niet zelden een grote rol speelt. Blue Bird Publishers biedt klanten hulp in het opstellen van draaiboeken en traint desgewenst de woordvoerder.